"Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea." Paulo Coelho.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Primer seminari: Dafo

Desprès d’uns minuts de reflexió sobre les Fortaleses i les Debilitats del centre on faig les meves pràctiques, he trobat aspectes en els quals crec important comentar.
Pel que fa a les Fortaleses del meu centre:
Un dels aspectes intern del centre que esdevé un avantatge per a tota la comunitat educativa, és la realització d’assemblees durant tot el matí. L’assemblea és una de les principals rutines que es fa al centre. És el moment de reunió, on, tant els infants com adults, es poden expressar, s’exposen experiències i aspectes importants del dia a dia. Durant l’assemblea es desenvolupen l’àmbit social, el lingüístic, cognitiu i l’emocional.
Aquesta és la zona d'assemblea del meu centre, on es realitzen rutines com les de passar llista, rentar-se les dents, els moments d'espera, inclòs el fan servir a voltes com a espai de joc.
Pel que fa a les Oportunitats:

El centre es troba situat al centre de Vila, envoltat de parcs, zones naturals, i per això crec que fer sortides per a conèixer l’entorn en el que ens trobem, és un factor que presenta un avantatge per millorar el rendiment del centre. Encara així, el centre ja ha fet alguna sortida pels voltants del centre en ocasions especials com carnestoltes o d’altres. També fan servir la piscina municipal un cop a la setmana per als infants més grossos.
Altre aspecte que pens que és un aspecte que podria millorar el rendiment del centre, sobretot per a treballar la comunicació família- centre, és la participació de les famílies en més aspectes del centre, rellevants per als seus fills. Molts de pares han de treballar i no sempre es poden quedar per tal d’intercanviar informació d’importància amb l’educadora per “les preses”. Pens que és el factor temps el que incideix molt en aquest aspecte que les famílies no participin molt en les propostes del centre.

A nivell d'aula:

Desprès d’analitzar les Debilitats i Fortaleses a nivell d’aula on realitzo les meves pràctiques, amb infants d’un a dos anys, he estret diferents punts que em pareixen molt interessants de nombrar.

Pel que fa a les fortaleses observades, cal destacar la importància que se li dona a la experimentació i a la manipulació dels infants. Totes les propostes dirigides als infants compten amb una part d’experimentació, amb elements adaptats per tal de manipular objectes i gaudir de les diferents sensacions que allò els provoca. D’aquesta manera, els infants interioritzen nous coneixements d’una manera autònoma, ja que són ells mateixos els que investiguen i proven.
Pel que fa a les oportunitats, cal mencionar que l’escoleta és molt petita. Encara així, compta amb un pati, amb un arener i moltes joguines. Un aspecte que podria millorar el funcionament de l’aula, seria el fer més propostes al pati, al aire lliure. En aquest espai es podrien desenvolupar moltes activitats que, ara amb el bon temps, les gaudirien. Ja hem fet alguna proposta fora, com treballar el racó del buff fent bombolles de sabó, però encara podríem treballar algun aspecte d’experimentació amb l’arener per exemple, fer una estona de joc simbòlic fora, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario