"Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea." Paulo Coelho.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Bones pràctiques

AL CENTRE ...

Una bona pràctica que he observat al centre on realitzo les pràctiques, és la bona organització dels espais.

Encara que l’escoleta és molt petita, i no compten amb molts de recursos espaials per a introduir nous espais, els que tenen estan ben distribuïts i utilitzats. Compten amb una aula per a cada grup d’infants amb els seus respectius banys, una sala d’usos múltiples (que es converteix en menjador, sala de psicomotricitat, espai per a realitzar activitats, etc), un bany per als adults, un racó de la llum a una aula, un canviador de roba, una cuina (amb un espai per a menjar els adults), una sala per a direcció, un rebedor, un pati exterior.

La meva proposta de millora per al centre serà un racó musical que faré al rebedor, ja que és bastant gran i a les aules ja no n’hi ha espai per a posar-ne cap. Amb aquest nou racó, l’escoleta comptarà amb un recurs i espai més, i nou.

A L’AULA ...

Una bona pràctica que he observat a l'aula on realitzo les pràctiques, és la diversitat a l’hora de proposar activitats.

Una cosa per la qual es caracteritza l’aula dels petits on faig pràctiques és que cada dia hi ha una proposta nova d’activitat. Entre elles trobem activitats de manipulació, d’experimentació, de representació, de joc simbòlic, de psicomotricitat, etc. Totes les activitats que s’han proposat, han agradat molt als infants i han gaudit molt. Són activitats que desperten l’interès dels infants, amb les quals no s’avorreixen i tenen la motivació de realitzar-les. Amb aquest tipus d’activitats és quan es creen els aprenentatges significatius.
L’última proposta que hem fet ha sigut la manipulació i tastament de fruites com llimons, taronges, mandarines, i pomes. Damunt d’una taula es ficaven trossos de fruita, fruites partides per la meitat, fruites senceres, i trossos de les pells de cada fruita. Els infants s’ho han passat molt be tastant-les, llepant-les, llevant-les la pell, etc.

Experiències i propostes 0-3 anys

Desprès d'haver mirat les diferents propostes senyalades, les que més m'han agradat han sigut les tres activitats següents:
Una de les activitats que més m’ha agradat és la de la llum. És un altre visió de com treballar la llum, l’ombra, l’obscuritat amb els infants de diferent manera, però no per això més important, que amb el racó de la llum que es sol crear a les escoletes.
El tema de la llum em pareix un aspecte molt important per a treballar des d’edats tempranes, ja que, descobrir la seva ombra, per exemple, forma part del procés per a descobrir el seu cos. Encara així, el tema de l’ombra he observat que és un aspecte que dona por a algun infants, perquè encara no comprenen que són ells mateixos. El treballar amb elements que donin llum, amb llanternes, dins d’una habitació obscura per exemple, i sobretot relacionar aquest aspectes amb la realitat. Explicar-los que quan es fa de nit està fosc el cel, que quan és de dia el sol dona llum, i que n’hi ha objectes que poden donar llum o foscor.
Altra activitat de les que més m’ha agradat ha sigut l’activitat de materials d’experimentació, ja que penso que des de ben petits han de tenir l’oportunitat de gaudir en primera persona de les sensacions que provoca el manipular elements de la vida quotidiana. A més a més, aquesta proposta alterna materials tant sòlids com líquids, aspecte que permet observar aspectes com si els objectes damunt l’aigua suren, la transformació de la farina amb l’aigua per exemple, i la manipulació d’aquesta massa que es crea.
A l’escoleta on realitzo les pràctiques, cada dilluns es fa joc heurístic. Els infants poden gaudir d’una estona descobrint i manipulant elements com cordes, tapes, ampolles d’aigua buides, cadenetes de colors, ars de silicona, ars de fusta, etc. Encara així, no se’ls ofereix cap element líquid en aquesta proposta.

L’última proposta que també m’ha agradat molt, és la de fer un collage. Em pareix una manera molt divertida de treballar amb elements quotidians, tant de la naturalesa, menjar, i demés. D’aquesta manera els infants poden expressar-se mitjançant materials diferents als convencionals com son els llàpissos, rotuladors, i demés.
En la meva escoleta es fan activitats d’aquest tipus molt interessants. Fa uns dies, vàrem pintar amb gels damunt de paper d’aquarel•la. Va ser molt divertit, i molt interessant, veure com els infants experimentaven la fredor dels gels a la vegada que pintaven.

Primer seminari: Dafo

Desprès d’uns minuts de reflexió sobre les Fortaleses i les Debilitats del centre on faig les meves pràctiques, he trobat aspectes en els quals crec important comentar.
Pel que fa a les Fortaleses del meu centre:
Un dels aspectes intern del centre que esdevé un avantatge per a tota la comunitat educativa, és la realització d’assemblees durant tot el matí. L’assemblea és una de les principals rutines que es fa al centre. És el moment de reunió, on, tant els infants com adults, es poden expressar, s’exposen experiències i aspectes importants del dia a dia. Durant l’assemblea es desenvolupen l’àmbit social, el lingüístic, cognitiu i l’emocional.
Aquesta és la zona d'assemblea del meu centre, on es realitzen rutines com les de passar llista, rentar-se les dents, els moments d'espera, inclòs el fan servir a voltes com a espai de joc.
Pel que fa a les Oportunitats:

El centre es troba situat al centre de Vila, envoltat de parcs, zones naturals, i per això crec que fer sortides per a conèixer l’entorn en el que ens trobem, és un factor que presenta un avantatge per millorar el rendiment del centre. Encara així, el centre ja ha fet alguna sortida pels voltants del centre en ocasions especials com carnestoltes o d’altres. També fan servir la piscina municipal un cop a la setmana per als infants més grossos.
Altre aspecte que pens que és un aspecte que podria millorar el rendiment del centre, sobretot per a treballar la comunicació família- centre, és la participació de les famílies en més aspectes del centre, rellevants per als seus fills. Molts de pares han de treballar i no sempre es poden quedar per tal d’intercanviar informació d’importància amb l’educadora per “les preses”. Pens que és el factor temps el que incideix molt en aquest aspecte que les famílies no participin molt en les propostes del centre.

A nivell d'aula:

Desprès d’analitzar les Debilitats i Fortaleses a nivell d’aula on realitzo les meves pràctiques, amb infants d’un a dos anys, he estret diferents punts que em pareixen molt interessants de nombrar.

Pel que fa a les fortaleses observades, cal destacar la importància que se li dona a la experimentació i a la manipulació dels infants. Totes les propostes dirigides als infants compten amb una part d’experimentació, amb elements adaptats per tal de manipular objectes i gaudir de les diferents sensacions que allò els provoca. D’aquesta manera, els infants interioritzen nous coneixements d’una manera autònoma, ja que són ells mateixos els que investiguen i proven.
Pel que fa a les oportunitats, cal mencionar que l’escoleta és molt petita. Encara així, compta amb un pati, amb un arener i moltes joguines. Un aspecte que podria millorar el funcionament de l’aula, seria el fer més propostes al pati, al aire lliure. En aquest espai es podrien desenvolupar moltes activitats que, ara amb el bon temps, les gaudirien. Ja hem fet alguna proposta fora, com treballar el racó del buff fent bombolles de sabó, però encara podríem treballar algun aspecte d’experimentació amb l’arener per exemple, fer una estona de joc simbòlic fora, etc.

jueves, 1 de marzo de 2012

Una jornada al meu centre ...

Un dia en el centre on realitzo les pràctiques es desenvolupa de la següent manera: les educadores arriben al centre i mentre que no arriben els infants fan treball, preparen material, o fan petites reunions sobre temes del dia a dia.
Quan van arribant els infants, es van cadascuna a la seva classe fins que arribin tots. Els infants mentre juguen. Una vegada tots junts comencem amb les rutines. El dia es comença donant la benvinguda cantant una cançó, i després de la cançó passem llista entre tots de qui ha vingut i qui no a l’escoleta. Quan hem passat llista, els infants van a esmorzar.
Una vegada han esmorzat, tornem a classe, ens rentem les mans i boca, i canviem els bolques si cal. Tornem a cantar una altra cançó, i ens rentem les dents. Després, depenent del dia de la setmana que sigui, els infants fan psicomotricitat, joc heurístic, veuen una pel•lícula, o realitzen una proposta (de pintura, joc, etc). Quan finalitzen aquesta activitat, surten al pati si fa bon temps una estona. Al tornar, tornem a canviar-ne bolquers si cal, i beuen aigua.
A partir d’aquest moment, els infants que no es queden a menjar se’n van amb els seus pares, mentre que els que si es queden, mengen. Al terminar de menjar, tornem a classe i ens rentem boca i mans.
El dia finalitza amb una estona de joc lliure mentre que els pares dels infants que queden a l’escoleta encara, venen a recollir-los.

Qui decideix com s´ha d´ensenyar i avaluar?

Les decisions de com s’ha d’ensenyar i avaluar es tomen entre tot l’equip educatiu de l’escoleta.
Les aules estan organitzades per l’equip educatiu segons l’edat dels infants; hi ha una aula per als nadons, altra per als infants de 1 a 2 anys, i altra per als més grosso de 2 a 3 anys. Les rutines també tenen un horari prefixat per a donar una estabilitat a l’infant i per a que adquireixi la seva autonomia a l’hora de realitzar les tasques que toquen en cada moment.
El que fa cada dia a l’escoleta amb els infants, està programat, encara que això no vol dir que es compleixi tot, perquè no es pot programar l’estat de cada infant. Si un dia arriben i ningú vol pintar, la proposta de pintura no tindrà èxit, i haurem de buscar-ne una altra que els agradi més.
Entre els infants hi ha molt bona interacció, inclòs amb un company que te Síndrome de Down, l’estimen molt, i li porten coses per a que jugui perquè aquest encara no es desplaça. La interacció amb la mestra es bona, els infants la atenen, responen a les seves peticions dintre del que cap (ja que no hem d’oblidar que els infants tenen entre 1 a 2 anys), però en general respecten els temps de les rutines, del joc, de la higiene, del menjar, i aquesta fa el mateix amb els infants.
Amb les famílies n’hi ha un continu contacte, tant a l’arribada com a la sortida, en les propostes de fer sortides junt amb l’escoleta, etc. Cada infant té fora de la seva aula un lloc on deixar les seves pertinències, i una pissarra amb els seus noms on l’educadora deixa constància als pares com han menjat els infants, si han fet pipi o caca, si necessiten alguna cosa per a l’escoleta, i demés peticions.
Pel que fa al pla d’acollida, l’escoleta actua de la següent manera; els infants nouvinguts arriben el primer dia amb les seves famílies, i aquests resten a l’aula amb la seva família. Cada dia que passa, el temps de l’estància de la família junt amb el seu infant a l’escoleta, va disminuint. Altra cosa que es fa, es que els infants poden arribar a l’escoleta amb els seus objectes de transició pertanyents, i una vegada arriben, se’ls fa guardar a una capseta individual que tenen cadascun. D’aquesta manera el trencament del vincle amb la família durant l’estància a l’escoleta se’ls fa més fàcil, perquè tenen el seu objecte amb ells.

Imatge d’infant:


Per a jo, un infant és un món individual, ple de sorpreses, de ganes d’aprendre, d’experimentar, d’explorar el món, d’adaptar-se a ell. És una personeta plena d’alegries, de pors, de plors, d’amor, de somriures per a regalar.